COMMIT Youth Forum 2016

 
 

เรื่อง: ติดตามแผนงานสำหรับการประชุมกลุ่มเยาวชน COMMIT ในระดับภูมิภาคประจำปี 2559

เรียน ท่านสมาชิกคณะทำงานเฉพาะกิจ COMMIT ทุกท่าน

ผู้จัดการประชุมกลุ่มเยาวชน COMMIT ในระดับภูมิภาค ขอแสดงความชื่นชมการสนับสนุนแผนงานในปี 2559 ที่ได้รับการเสนอและแบ่งปันในระหว่างการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ COMMIT ในระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา กิจกรรมที่ได้รับการเสนอประกอบไปด้วยการแข่งขันระดับประเทศในกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมกับ COMMIT ตามมาด้วยการประชุมกลุ่มเยาวชน COMMIT ในระดับภูมิภาคในเดือนตุลาคม 2559 พร้อมตัวแทนเยาวชนสองคนจากแต่ละประเทศ และโอกาสที่จะได้นำเสนอต่อตัวแทนของ COMMIT

ตามที่ได้มีการขอในระหว่างการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ COMMIT ในระดับภูมิภาคเมื่อเร็วๆ นี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้ท่านได้พิจารณาในระดับประเทศ

1) แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแบบออนไลน์

เราจะจัดทำแบบฟอร์มการสมัครแบบออนไลน์สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ โดยจัดทำเป็น 5 ภาษาสำหรับแต่ละประเทศที่เข้าร่วมกับ COMMIT

เปิดรับสมัคร: 30 เมษายน 2559
ปิดรับสมัคร: 30 มิถุนายน 2559

เมื่อแบบฟอร์มการสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราจะส่งลิงค์ให้กับท่าน และขอให้ท่านช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันให้กับเครือข่ายเยาวชนของท่าน โดยผู้จัดการประชุมกลุ่มเยาวชน COMMIT ในระดับภูมิภาคจะเผยแพร่ข่าวเรื่องการแข่งขันในประเทศต่างๆ ด้วย

แบบฟอร์มการสมัครแบบออนไลน์จะขอข้อมูลต่อไปนี้จากเยาวชนแต่ละคนที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน: