COMMIT Youth Forum 2016

 
 

Đơn đăng ký tham dự Diễn đàn Thanh thiếu niên COMMIT

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn đến Diễn đàn Thanh thiếu niên COMMIT 2016!

Hai thanh thiếu niên đến từ quốc gia của bạn sẽ được lựa chọn để tham dự Diễn đàn Thanh thiếu niên COMMIT tổ chức tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào tháng 10 năm 2016. Bạn có thể là một trong hai người được lựa chọn! Hãy hoàn thành mẫu đơn bên dưới để đăng ký tham dự.

Để đăng ký, bạn cần phải:

  • Ở trong độ tuổi từ 15-25
  • Đã từng tham gia vào một hoạt động liên quan đến phòng, chống mua bán người trong năm 2015 hoặc năm 2016

Người được lựa chọn sẽ được chúng tôi liên hệ vào tháng 7/2016.