อยากทำงานประมงในไทยมั้ย? มารู้สิทธิของคุณกัน

ถ้าคุณรู้สึกถึงอันตรายหรือต้องการรู้ถึงสิทธิในการทำงาน คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่

  • ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล :089-150-7400
  • สายด่วนกระทรวงแรงงาน : 1546
  • สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ เครือข่ายสิทธิชาวประมง จังหวัดสงขลา :074-311-262
  • สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) : 02-537-8973

Connect With Us

Editor’s choice

Joey where are they now

Where are they now?: Joey, Philippines

In 2015 when IOM X was just a few months old we brought together 20 youth leaders from all 10 ASEAN countries in Bangkok for the IOM X ASEAN Youth Forum. The goal was to connect with amazing young people who were passionate about social change and the issue of human trafficking and to share … Continue reading “Where are they now?: Joey, Philippines”